Home...

Historie

Oppstarten

Høsten 2000 startet vi opp. Koret ble bygd opp etter en prosjektmodell, som vil si at hver sesong skulle vi velge et nytt prosjekt, koret fikk da navnet PROSJEKTKORET!

Prosjektgruppa som startet det det hele bestod av; Hanne Løvrød Granheim,
Olav J. Hoel, Halldis Hoel Kant og Sonja Aar Sæter. Olav Granheim ble leid inn som dirigent og Åsmund Flaten som musikalsk ansvarlig.

80 tallshits

Vårt første prosjekt var 80-tallshits. Vi skulle presentere alt fra ballader til rock fra 80-tallets hit-lister. Det ble etter hvert en enorm interesse for prosjektet, og på kort tid steg korets medlemstall til 60 personer.

Koret gikk til forestilling på forsommeren i 2001. Vi serverte både solosang og rene korlåter, samt instrumentale utskeielser fra bandet, som bestod av Åsmund Flaten (piano/synth.), Stephen Carlson (gitar), Geir Krovold (bass) og Olav Hoel (slagverk). Det ble satt opp 3 konserter og ved hver forestilling var det fullt hus. I overkant av 1000 solgte billetter forteller det meste om interessen.

Film Musikk

Det var stor spenning knyttet til hvilke prosjekt vi skulle jobbe med sesongen 2001/2002! Olav Granheim takket for seg , og Olav J Hoel fikk jobben som korleder . Åsmund Flaten ble igjen engasjert som musikalsk leder. Bandet bestod av de samme, men en ny bassist hadde hoppet inn. Øyvind Hoel skulle gjøre jobben med de dype frekvenser denne sesongen. Nytt for året var at koret skulle opptre uten dirigent. Under konsertene skulle Flaten bak sine tangenter ha kontroll på hele sirkuset! Prosjektet fikk navnet Filmmusikk.

Vi skulle presentere noe som var annerledes i forhold til året før. Det ble derfor fokusert mye på scenesetting. Det musikalske nivået skulle også opp noen hakk, noe som resulterte i oftere og mer intense øvinger. I tillegg til øving hver torsdag ble det lagt inn flere helger hvor Flaten tok turen til Oppdal og instruerte koret. Det ble innført audition for solister. Her hadde alle som hadde lyst på en solosang muligheten til å prøvesynge. Christin Hoff fungerte som sanglærer og inspirator for solister og kor. Da de tre konsertene stod for tur i juni 2002 var det hele 19 låter på reportoaret. Filmstemningen ble straks satt da bandet fyrte løs i Oppdal Samfunnshus med tema fra ”Mission impossible” og ”Golden eye” fra James Bond. For å skape den ultimate kinostemningen ble det kjørt multimedieshow parallelt med konserten. Publikum fikk oppleve låter både fra koret i sin helhet samt solosang og instrumentaler fra bandet. I tillegg fikk de se dansere fra Lenes ballettskole.

Showtime

Høsten 2002 stod nye utfordringer i kø. Olav Hoel hadde sagt ja til å ta på en ny sesong som korleder. Bandet skulle være det samme, og samarbeidet med Åsmund og Christin skulle bestå. Det måtte igjen tenkes nytt, og spenningen var stor da prosjektet for sesongen 2002/2003 skulle offentliggjøres.

”Showtime” innebar at vi i hovedsak skulle fokuseres mer på det visuelle sceneshowet. Det skulle bli mer bevegelse i koret, og om mulig så skulle også det musikalske nivået heves enda noen hakk. Halldis Hoel Kant fikk oppgaven som Koreografansvarlig. Prosjektkoret bestod også sesongen 2002/2003 av 70 personer fordelt jevnt på begge kjønn, med en aldersspredning på ca 40 år! Etter hvert lærte koret kunsten å danse og ”rocke” til låtene. Showtime tok form! Nye originale og kanskje litt mer krevende låter havnet på korets låtliste, men det skal ikke legges skjul på at det også i dette året var kjente pop og rockelåter som var det primære fundamentet.

Nytt for året var at konsertene skulle avholdes i Oppdal idrettshall. Dette gav rom for et større publikum, samt mulighet for større scene og større frihet i lyssettingen. Det ble satset mye på lys og lyseffekter av ulike former. I løpet av lørdag 20. og søndag 21. juni 2003 ble det avholdt 3 forestillinger med til sammen 2006 publikummere!

Reloaded

Etter stor suksess med Showtime var nå tiden inne for å "lade på nytt". Åsmund Flaten var mye opptatt med "Purpur og Gull" ved Trøndelag teater, men tok på seg rollen som inspirator og kapellmester.

Olav J. Hoel fortsatte som korleder, men nå også med prosjekt, scene, arrangering og musikalsk ansvar. Bandet fikk også ett nytt ansikt, da Stephen Carlson overlot gitaren til Gaute Iversen. Sangpedagog Christin Hoff tilbydde privatundervisning, til stor glede for korets medlemmer.

Reloaded satte i motsetning til Showtime hovedfokus på den musikalske siden, med større kor-arrangemang og bredere musikalsk spennvidde. For å sette de rette stemningene skulle vi for første gang ha sceneskift, med munkekapper og konfirmantkapper på alle korets 83 sangere. Dansernes antrekk bygde opp under stemningen i hver enkelt sang. Vi plasserte bandet midt på scenen og samlet koret i en hel bue bak.

Oppdal Spektrum ble gjenreist, men med større scene og sammenhengende amfi. Hele 1860 billetter ble solgt.

Den store nyheten for året, var konserten i Olavshallens store sal i Trondheim. Det resulterte i nesten 900 solgte billetter til ett fantastisk publikum.

Level 5

Korets femte sesong, og vårt første "lille jubileum". Olav J Hoel la frem prosjektet "Level 5" for korets styre sensommeren 2004.
Prosjektet ble presentert på informasjonsmøte 2 september. Mange nye ansikter var å se i koret som nå telte 68 sangere.

Med Level 5 var målet å utvikle den musikalske spennvidden, samt utvikle det visuelle uttrykket med nye elementer, og mer bruk av koreografi.

Premieren gikk 18. juni 2005, og i dette siste året med "Oppdal Spektrum" foretok vi en oppdatering med scenehus og sidescener.
Bygging av amfi, galleri og scenerigg satte trolig ny pallerekord i korsammenheng; Hele 2800 paller ble trillet inn i idrettshallen.

Med 15 forskjellige solister og 15 forskjellige dansere fremme på scenen, samt gospel som ett av de nye elementene, ble Level 5 svært godt mottatt.
Bandet, under ledelse av pianist Åsmund Flaten, bestod av bassist Øyvind Hoel, trommis Olav J Hoel og gitarist Stephen Carlsson.
Nytt av året var også bruk av perkusjon, traktert av korets tenorer Gjermund Strand og Pål Tore Holten, samt inspisient Inger Kristin Hunnestad.
Publikumstallet ble likt året før, både i Oppdal og Trondheim, men responsen tok seg opp enda ett hakk fra året før; Ubeskrivelig!

Best of and more…

Sesong nummer seks stod for døren, og nå var tiden kommet for å presentere de beste låtene fra de fem årene prosjektkoret hadde eksistert, samt noen nye låter. Prosjektet fikk navnet ”Best of and more…”, og med erfaringene fra Olavshallen i Trondheim ble et nytt og spennende turné-prosjektet lansert. Nå skulle koret reise rundt til utvalgte kulturhus i regionen for å presentere sine ”største hits”. Mange fikk hakeslepp da det ble kunngjort at koret skulle droppe konsert i Oppdal og heller dra på turné til Trondheim, Sunndalsøra, Tynset og Røros. Var dette å legge lista for høyt for et lokalt kor?

Det å turnére utenfor Oppdals grenser stilte større krav til blant annet markedsføring og planlegging, men gjennom et slagkraftig styre og positiv holdning i koret ble det hele til en realitet. Det var en logistikk uten sidestykke som ble iverksatt når kor, band, lyd- og lysfolk med rekvisita skulle forflyttes fra den ene plassen til den andre på relativt kort tid. Til sammen var over 80 personer engasjert i produksjonen, og med korleder Olav Hoel i spissen ble turnéen gjennomført i løpet av to hektiske helger i april og mai 2006.

1400 billetter ble solgt i forbindelse med konsertene, noe som gjenspeiler at Prosjektkoret fikk god mottagelse på "bortebane". Selv om ”Best of and more…” i hovedsak var en oppsummering av Prosjektkorets beste låter gjennom tidene, ble de fleste låtene presentert i en ny og forbedret drakt både musikalsk og visuelt. Konsertene satte et foreløpig punktum for Prosjektkorets eksistens under ledelse av Olav Hoel.